HP lateksprinterite, -tindi ja materjalide keskkonnasertifikaadid

Tüüp II Tapeet

Seinakate, mis on toodetud kasutamiseks kohtades, kus on tarvis paremat kulumiskindlust ning kus on suurem kulumine kui tavaliselt. Tüüp II seinakatted peavad vastama kõrgemale kulumis- ja plekikindlusele, värvipüsivus-kriteeriumitele ning lisaks peavad need olema ka vastupidavamad murenemise, rebimise ja murdumise suhtes, võrreldes eelmiste tüüpidega (Äri- ja kaubanduse Tüüp I). Samuti peavad seinakatted olema vastupidavad külm-lõhenemisele, pinnale kleepumisele ja soojuse poolt põhjustatud vananemisele.


EN233

Euroopa seinakatte standard, mis kehtestab nõuded puhastatavusele ja pleekimiskindlusele ning määrab märgistussüsteemi. Standardiseerimise eesmärgiks on tagada ühtsus ja järjepidevus kogu tööstusharus.

FSC

Tõendab puidu päritolu FSC® sertifitseeritud ja hästi majandatud metsadest, kontrollitud päritoluga allikatest ja/või taaskasutatud materjalist.

Greenguard Gold

Rangemate kriteeriumitega sertifikaat laste ja koolide jaoks, millega võetakse arvesse ohutegureid tundlike inimeste suhtes (nt. lapsed ja eakad). Sertifikaadi eesmärk on määratleda madala heitega materjalid, mis sobivad keskkondadesse nagu koolid ja tervishoiuasutused, kus eriti lapsed ning tundlikud täiskasvanud veedavad palju aega.

ECOLOGO®

Vastavus UL 2801 sertifikaadile näitab, et tint täidab mitmed erinevad inimese tervise ja keskkonnaga seotud kvaliteedikriteeriumid. Selle jaoks mõõdetakse tootes raskemetallide ja lahustite sisaldust, kontrollitakse minimaalsetele nõuetele vastavust lenduvate orgaaniliste ühendite suhtes, samuti toote ümbertöödeldavust.

PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) on rahvusvaheline mittetulundus ja valitsusväline organisatsioon, mis edendab jätkusuutlikku metsamajandamist sõltumatute kolmandate osapoolte kaudu.

ISO 9706

Rahvusvaheline standard “püsiva” paberi jaoks.

REACH

Käsitleb keemiatoodete tootmist ja kasutamist ning nende võimalikku mõju inimese tervisele ja keskkonnale.

CE

CE-märgis kinnitab (kuid ei tõenda), et toode on vastavuses Euroopa Liidu (EL) tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse direktiivide ning regulatsioonidega.

ColorPRO

ColorPRO tehnoloogia abil täiustatakse paberit nii, et saavutatakse tindiprintimisel nähtavalt parem kvaliteet, võrreldes tavalise katmata paberi ja töötlemata tavapaberiga.

ENERGY STAR

USA keskkonnakaitseagentuuri vabatahtlik programm, mis sertifitseerib tooted kõrgema energiatõhususe jaoks. USA-sse, Taiwani, Euroopa Liitu, Austraaliassse, Uus-Meremaale ning Jaapanisse müüdavatel toodetel peab olema ENERGY STAR sertifikaat.

LEED

LEED - LEED ehk Rohelise hoone sertifitseerimisprogramm tunnustab parimaid keskkonnasõbralikke ehitusvõtteid ja -tegevusi. LEED kinnituse saavad latekstintidega HP PVC-vabale tapeedile prinditud tooted, mis omavad ka FSC® ja Greenguard Gold sertifikaati.

AgBB

Ehitustoodete tervislikkusega seotud hindamissüsteem Saksamaal. Trükitud materjalid vastavad AgBB tervisega seotud kriteeriumitele orgaaniliste ühendite lendumise osas, mis on seatud sisetingmuste jaoks mõeldud ehitusmaterjalidele.

Émissions dans l’air intérieur

Prantsuse dekoratsioonitoodete kohustuslik märgistus. Näitab, kui suur on potentsiaalselt tervist kahjustavate lenduvate osakeste (heite) hulk siseruumides antud materjali korral skaalal A + (väga madala heitega) kuni C (kõrge heitega).

EPEAT Bronze

Kompleksne keskkonnaalane hinnang, mis aitab tutvustada "rohelisemaid" arvuti ja muid elektroonilisi komponente.

Japan Eco Mark

Jaapani keskkonnaministeeriumi Eco Mark büroo poolt väljastatav sertifikaat näitab, et võrreldes teiste sarnaste toodetega on sertifitseeritud toote keskkonnamõju väiksem. Sertifitseerimine hõlmab kõiki toote elutsükleid, sealhulgas ressursside kaevandamist, tootmist, levitamist, kasutamist, kõrvaldamist ja ringlussevõttu.